Previous Page  8 / 102 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 102 Next Page
Page Background

01/11

8

nakłada się C, M, K w odpowied-

nich proporcjach.

Przykładowo kolor czerwony

uzyskujemy nakładając M + Y

(M=100%, Y=100%). Proporcje

wpływają na „intensywność”

czerwieni. Jeśli damy mniej

magenty - wyjdzie nam kolor

pomarańczowy. Jeśli mniej

żółtego kolor zacznie wpadać

w fiolet. Kolor biały to zwyczaj-

nie brak farby czyli C=0, M=0,

Y=0, K=0.

Uwaga!!! Twój biały będzie co

najwyżej tak biały, jak zasto-

sowane podłoże (papier czy

karton). W zależności od jakości

zastosowanego podłoża może

ono być bielsze lub bardziej

szare. Sam kolor podłoża oddzia-

łuje na cały proces druku, a to

oznacza, że drukując na szarym

papierze nigdy nie wyjdzie Ci

super soczysta barwa. Żółty

kolor i inne jasne tony będą

„przygaszone”. Na ten fakt

musisz zwrócić szczególną

uwagę. Możesz się bardzo przy-

kro rozczarować w momencie,

kiedy praca, którą oglądałeś na

monitorze była „śliczna”, miałeś

proofa, który wyglądał jeszcze

lepiej niż obraz na monitorze,

a z maszyny drukarskiej schodzi

coś szaro-burego, co tylko

podobne jest do tego, czego się

spodziewałeś.

PODSTAWOWE PROBLEMY

Z KOLORAMI

W pracy codziennej spotyka-

my się najczęściej z dwoma

modelami uzyskiwania barw

z odpowiednio mieszanych

kolorów podstawowych. Są to:

opisany już CMYK oraz RGB. Mo-

del kolorów CMYK używany jest

w maszynach „odtwórczych” (od

drukarek po olbrzymie maszyny

drukarskie). Z kolei model RGB

wykorzystywany jest głównie

w monitorach komputerowych

i cyfrowych aparatach fotogra-

ficznych.

Główne różnice w tych skalach

to ilość kolorów podstawowych

używana do zbudowania danej

barwy oraz sposób wykorzysta-

nia działania światła.

CMYK - to cztery kolory, na któ-

rych światło się rozprasza. Suma

nasycenia wszystkich farb może

dać teoretycznie maksymalną

wartość 400% (każdy kolor

po 100% pokrycia). Efektem

takiego zestawienia jest kolor

czarny.

RGB - to trzy kolory (Red -

czerwony, Green - zielony, Blue

- niebieski). W tym procesie

najłatwiej wyobrazić sobie

otrzymanie odpowiedniej barwy

świecąc trzema latarkami o ko-

lorach: czerwonym, zielonym

i niebieskim na czarną ścianę.

Czarny kolor powstaje wtedy,

kiedy wszystkie kolory będą

nieaktywne (zgaszone). Żółty

- to maksymalnie „rozpalone”

czerwony i zielony. Białą barwę

natomiast buduje się poprzez

„zapalenie” wszystkich trzech

kolorów.

W CMYKu na barwę wpływa

białość podłoża. W RGB możesz

zmienić „jakość” pracy, podciąga-

jąc suwak od kontrastu i jasności

a problemem jest uzyskanie

idealnej czerni. Dlatego, bez

poznania zależności pomiędzy

oddziaływaniem na siebie tych

dwóch modeli budowania barw

nie uda Ci się samodzielnie

właściwie zaprojektować mate-

riału do druku. To, co widzisz na

monitorze jako pięknie nasyconą

zieleń w druku, pomimo doło-

żenia wszelkich starań, może

wyjść „brązowo”. Dlatego ważne

jest, abyś przygotowanie swojej

pracy zlecił doświadczonemu

operatorowi DTP lub działał pod

jego nadzorem. Jeśli chcesz jed-

nak rozpocząć własną przygodę

z przygotowaniem materiałów

do druku, to zalecam rozpoczęcie

jej od „prostych” i niekosztow-

nych prac, abyś wraz z nabywa-

Apla

- jednolite tło tekstu lub ilustracji, na którym cała po-

wierzchnia jest w 100% zadrukowana. Tak jakbyś arkusz

papieru zanurzył w określonym kolorze farby.

Bigowanie (przygniatanie)

– odciskanie rowków (bigów)

na papierze lub kartonie, aby ułatwić załamywanie. Proces

może się odbywać przy pomocy wykrojników, taśm

nagniatających lub ręcznie. Bigowanie jest potrzebne, aby

grubsze papiery miały estetyczną linię zgięcia.

Blacha (matryca)

- forma, służąca do wykonywania

odbitek.

CMYK

- zestawienie czterech kolorów farb drukarskich

stosowanych w poligrafii. Skrót oznacza: Cyjan - jasnonie-

bieski, Magenta - fioletowy, Yellow - żółty, Key - czarny.

DTP

- (Desktop Publishing) proces komputerowego przy-

gotowania projektu do druku. Przygotowana praca jest

zapisywana w pliku postscripowym (PS) lub pliku PDF.

Falcowanie (załamywanie)

- składanie arkusza papieru

w celu osiągnięcia oczekiwanego formatu i liczby stron.

Miejsce zgniecenia arkusza (falc) staje się krawędzią.

Impozycja (montaż elektroniczny)

- odpowiednie ułoże-

nie (zaplanowanie) na arkuszu drukarskim całego obrazu

(kilku użytków lub stron składki) przeznaczonego do druku

wraz z niezbędnymi oznaczeniami potrzebnymi podczas

procesu druku i po wydrukowaniu.

Koloratka (kostka densytometryczna)

- kolorowy

pasek umieszczany na końcu arkusza drukarskiego, celem

sprawdzania gęstości optycznej farby na wydrukowanym

arkuszu.

Lakier dyspersyjny

- lakier drukarski, służący zabezpie-

czeniu wydruku przed ścieraniem farby.

Proof

- odbitka próbna, stanowiąca wzór kolorystyczny

dla materiałów drukowanych. Wykonywana na specjalnie

skalibrowanych urządzeniach metodą analogową, która

odzwierciedla obraz rastra drukarskiego lub metodą

cyfrową.

Pantone

- system barw drukarskich opracowanych przez

firmę Pantone, powstałych przez zmieszanie 15 pigmen-

tów (w tym białego i czarnego). Nie zawsze kolory mają

odwzorowanie w systemach CMYK i RGB.

Paser (punktura)

- element graficzny, najczęściej we

wszystkich kolorach stosowanych w danej pracy, umiesz-

czany na publikacji w celu dokładnego „spasowania” dru-

kowanego obrazu kolejnymi farbami w to samo miejsce.

Raster

- obraz, składający się z drobnych jednotonalnych

kropek, który daje efekt półtonów.

Składka

- zadrukowany arkusz papieru, który po złożeniu

daje publikację końcową. Złożona składka może mieć: 4, 8,

12, 16, 20, 24 lub 32 strony.

Spad

- pole druku, które wychodzi poza obszar publikacji

i jest przeznaczone do odcięcia. Stosowany, aby obszar

druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza.

Sztancowanie

- wykrawanie z materiału (np. arkusza

papieru, tektury, kartonu) pożądanego, skomplikowanego

kształtu. Wykonywane przy pomocy wykrojnika, który

jednocześnie może służyć do bigowania.

Użytek

- jedna kopia pracy lub jej część, która mieści się

na arkuszu drukarskim. Jeśli format pracy jest mniejszy niż

arkusza, przygotowuje się kilka użytków (np. na arkuszu

A2 mieści się 8 użytków formatu A5).

Tinta

- powierzchnia zadruku w mniej niż 100% pokrycia

kolorem, najczęściej delikatne pokrycie jakimś kolorem.

Znaczniki cięcia

- oznaczenie graficzne na arkuszu,

wskazujące miejsce, w którym ma być odcięty spad.

Słownik:

Jak współpracować z drukarnią?

przewodnik