Previous Page  3 / 102 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 102 Next Page
Page Background

30 stopni w cieniu i mrożona kawa...

to już za parę miesięcy, wtedy również

otrzymacie kolejny numer MARKETERA+.

Tymczasem, drodzy Czytelnicy, wraz z po-

czątkiem wiosny oddajemy w Wasze ręce

pierwszy numer bezpłatnego magazynu.

Dla kogo?

Magazyn skierowany jest przede wszystkim do pracowników dzia-

łów marketingu, po stronie klienta końcowego (brand menedżerów,

specjalistów, kierowników, etc.) oraz właścicieli firm, którzy chcą

poszerzyć wiedzę w zakresie marketingu.

Skąd w ogóle taki pomysł?

Pracując przez pewien czas w działach marketingu, obserwo-

waliśmy zakłócenia komunikacyjne, jakie występowały na linii

agencja-klient, zarówno na poziomie komunikacyjnym jak i mery-

torycznym. Chcemy przełamywać te bariery.

Co w środku?

W części pierwszej pod nazwą „przewodnik” znajdziecie swoiste

how-to pracy marketingowca. „Przewodnik” jest pełen prak-

tycznych wskazówek, które, mamy taką nadzieję, ułatwią Wam

codzienną pracę, a także będą stanowiły zalążek dla dalszego

poszukiwania wiedzy. Aby to zrobić autorzy przygotowali dla Was

spis materiałów, które warto doczytać.

Następne w kolejności „cykle” (czyli zaczynamy przygodę z fa-

cebook i e-mail marketingiem) oraz dział „po(prawnie)” (czyli jak

„to” robić zgodnie z prawem i regulaminami). Na koniec kalendarz

wydarzeń na najbliższe 3 miesiące, recenzja (ponieważ wprowa-

dzamy temat facebooka, to jakżeby inaczej, „o godzinie dziennie

z facebook marketingiem”). I zupełnie na koniec felieton, w którym

Mira Krzyścin analizuje kampanie reklamowe. Tym razem z udzia-

łem seniorów.

Kończąc wstęp, mam nadzieję, że zarówno nam jak i Wam maga-

zyn pomoże w utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy, jaką już posiada-

cie oraz uzupełnieniu tej, której brakuje. W oczekiwaniu na kolejny

numer, 30 stopni, i Wasz feedback włącz marketing swojej firmy.

Redaktor Naczelny

Maciej Sękowski

01/11

3

od redakcji

Redaktor Naczelny:

Maciej Sękowski

Autorzy:

Monika Brzozowska, Marta Dzikiewicz,

Jacek Feichner, Wojciech Grendziński,

Andrzej Jaworski, Jakub Konik, Dorota

Korczyk, Paweł Koziara, Krzysztof Kozieł,

Mira Krzyścin, Anna Miotk, Beata Mońka,

Paweł Ogonowski, Monika Osinkowska,

Paweł Sala, Adam Samsel, Adrian Serafin,

Michał Sztąberek, Rafał Tyborowski,

Wiktor W. Kammer, Michał Wiśniewski,

Filip Zajdel, Katarzyna Zych

Wydawca:

Marketingowiec.pl

sp. j.

ul. Konwaliowa 15

21-040 Świdnik

Adres redakcji:

MARKETER+

ul. M. C. Skłodowskiej 58/3

20-029 Lublin

e-mail:

redakcja@marketerplus.pl

Biuro reklamy:

Paweł Koziara

tel.: 504 080 050

e-mail:

pawel@marketerplus.pl

Skład i fotoedycja:

YC Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 2 lok. 3

40-035 Katowice

e-mail:

info@y-c.com.pl

Korekta:

Małgorzata Soszka

Nakład:

3000 egzemplarzy

Bezpłatna prenumerata po złożeniu

zamówienia na

www.marketerplus.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności

za formę i treść zamieszczonych reklam

i ogłoszeń.