Previous Page  13 / 102 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 102 Next Page
Page Background

nie może być wyraziste, o tyle w przypadku upomin-

ków z wyższej półki, preferowana jest raczej dyskrecja

w tym zakresie. Jak już wcześniej zostało wspomniane,

gadżet jest niczym innym jak komunikatem, warto

więc zadbać o to, by komunikat ten niósł za sobą treści

zgodne z tym, co sami chcemy o sobie powiedzieć.

DOSŁOWNOŚĆ NIE ZAWSZE W CENIE

Zapewnienie tej zgodności komunikacyjnej po części

gwarantuje dobór gadżetu nawiązującego do branży,

w której funkcjonuje firma. Nie zawsze jednak bezpo-

średnie nawiązanie do obszaru działalności gwarantuje

sukces komunikacyjny – dokonując wyboru pomiędzy

gadżetem odwołującym się do branży, a nienawią-

zującym do niej, ponownie powinniśmy odwołać się

do nadrzędnego celu, którego realizację ma wspierać

gadżet reklamowy.

Przedmioty dosłownie nawiązujące do branży

sprawdzą się na etapie budowania świadomości marki

i zwiększania jej rozpoznawalności. Ponieważ na tym

etapie zapoznajemy firmę z otoczeniem, ważna jest

jednoznaczność przekazu – tak, aby odbiorcy gadżetu

nie mieli trudności z interpretacją kim jesteśmy?

Dosłowność nawiązania gadżetu do naszej branży

niekoniecznie musi sprawdzić się wówczas, gdy za

cel obdarowywania obieramy podtrzymanie relacji

z Klientem oraz w sytuacjach, w których decydujemy

się na upominek o bardziej ekskluzywnym charakte-

rze. W takim kontekście większą moc oddziaływania

niż upominki nawiązujące bezpośrednio do branży

będą mieć te, które odwołują się do indywidualnych

preferencji adresata upominku. Dobry upominek w tym

przypadku to upominek dopasowany, spersonalizo-

wany, budujący w konsekwencji relacje oparte na

emocjach.

UNIWERSALNOŚĆ CZY SEZONOWOŚĆ

Poszukując gadżetu idealnego, często zastanawiamy

się również nad kwestią uniwersalności i sezonowości

w doborze upominków reklamowych. Pamiętajmy,

że zachowanie uniwersalności upominku, umożliwia

jego dokładne dopasowanie do naszej tożsamości,

zintegrowanie z działaniami komunikacyjnymi oraz

zbudowanie rozpoznawalności danego gadżetu jako

elementu kojarzonego właśnie z naszą firmą. O ile

jednak uniwersalność upominku sprzyja utrwaleniu

przekazu, o tyle niesie za sobą również ryzyko „znu-

Reklama